W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 13

UCHWAŁA
NR XIII/132/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 20.419,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 20.419,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 56.797,72 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zmniejsza się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe udzielane z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadań oświatowych o kwotę 1.440,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 31.319.021,31 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.212.358,60 zł,

b) wydatkami w kwocie 32.242.136,46 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.212.358,60 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 923.115,15 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/132/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/132/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/132/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/132/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 20.419,00 zł z tytułu;

- zrealizowanych dochodów ze sprzedaży działek stanowiących drogi i nie ujętych w planie finansowym. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 § 0770 w kwocie 30.000,00 zł i aktualizacja planu poprzez zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 § 0770 w kwocie 30.000,00 zł,

- zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych w 2019r. (rozdział 71035 § 0690) w kwocie 11.000,00 zł,

- odszkodowania z ubezpieczenia za zgłoszoną szkodę (rozdział 71035 § 0950) w kwocie 7.752,00 zł,

- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0830, 0970) ogółem w kwocie 1.667,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 20.419,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do naprawy płotu cmentarza komunalnego (rozdział 71035 § 4210) w kwocie 4.131,00 zł,

- zakup usług odbioru odpadów komunalnych z cmentarzy (rozdział 71035 § 4300) w kwocie 11.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4010, 4260) ogółem w kwocie 1.667,00 zł,

- zakup materiałów do naprawy płotu cmentarza zabytkowego (rozdział 92120 § 4210) w kwocie 3.621,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 grudnia 2019r. ogółem w kwocie 56.797,72 zł, z tego na;

- zabezpieczenie środków na bieżący remont dróg gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 1.148,00 zł,

- zakup energii do Przychodni Zdrowia (rozdział 70005 § 4260) w kwocie 1.000,00 zł,

- zakup usług serwisowania oprogramowań na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 § 4300) w kwocie 6.603,22 zł,

- zakup usług promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 9.844,50 zł,

- zabezpieczenie planów finansowych wydatków w placówkach oświatowych;

1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 9.230,00 zł,

2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 3020) o kwotę 4.230,00 zł,

- zakup sznurów i kurtyn świetlnych do dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095 § 4210) w kwocie 24.390,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsz świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym (rozdział 92109 § 4400) w kwocie 352,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Powiadom znajomego