Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXIV/179/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Jabłonowo pod nazwą: "Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jabłonowie"

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Jabłonowo pod nazwą: "Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jabłonowie".

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXIV/179/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Jabłonowo pod nazwą: "Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jabłonowie".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się opis planowanych do realizacji zadań dla wsi Jabłonowo pod nazwą: "Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jabłonowie" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Postanawia się zagwarantować środki finansowe w budżecie gminy na rok 2005 na sfinansowanie kosztów realizacji projektu w wysokości 90 000 zł. oraz złożyć wniosek o dofinansowanie do projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006". Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 9maja 2005 r. ogłoszony został przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nabór wniosków w ramach SPO Rolnictwo.


Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006" Działanie 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" przeznaczony jest dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tyś. mieszkańców.

W ramach tego działania można realizować m.in następujące projekty:

- inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe;

- odnowa obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacja na cele publiczne;

- modernizacja przestrzeni publicznej we wsi ( m.in place, parki, tereny zielone);

- inwestycje z zakresu infrastruktury publicznej przyczyniającej się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu;

Wysokość dofinansowania wynosi: 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 450 000 zł dla jednej miejscowości. Warunkiem jest posiadanie w budżecie w 100% środków na realizację zadania. Projekty mogą być realizowane w maksymalnie 3 etapach.

Zgodnie z § 2Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi wraz z zachowaniem i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Wnioskodawca będący gminą dołącza do wniosku:

1) plan rozwoju miejscowości lub opis planowanych do realizacji zadań zawierający w szczególności:

a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowany projekt oraz planowane kierunki jej rozwoju;

b) inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego;

c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowany projekt;

d) opis planowanego przedsięwzięcia;

e) szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij