Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXVI/306/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXXVI/306/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1143 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/306/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok

L.p

Data odbycia Sesji

Temat Sesji

Jednostka odpowiedzialna za przygotowanie materiałów

Opinia Komisji Rady Miejskiej

1.

Styczeń

1) Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Burmistrz Mirosławca

Komisja Gospodarki
i Budżetu

2.

Luty

1) Informacja o realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016" oraz realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych w 2013 roku.
2) Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 roku.Dyrektor ZECWiK
w Mirosławcu


Komisji Gospodarki
i Budżetu

3.

Marzec

1) Uchwalenie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok.
2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku.
3) Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności Komisji w 2013 roku.
4) Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2013 roku.

Burmistrz Mirosławca
Przewodniczący Komisji
Przewodniczący Komisji
Przewodniczący Komisji

Komisja Polityki Społecznej

4.

Kwiecień

1) Informacja na temat realizacji uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej
jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
Burmistrz Mirosławca
Komisja
Gospodarki
i Budżetu
   

ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2) Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2013 roku.
3) Informacja na temat oceny zasobów społecznych w Gminie Mirosławiec.

4) Informacja  realizacji Uchwały Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec za 2013 rok.

Kierownik MGOPS
w Mirosławcu

Komisja Polityki Społecznej

5.

Maj

1) Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LVI/339/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.
2) Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.Burmistrz Mirosławca


Komisja Polityki Społecznej

6.

Czerwiec

1) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Mirosławiec za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2013 rok.
3) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2013 rok.

Burmistrz Mirosławca
Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna


Komisja Rewizyjna

7.

Sierpień

1) Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2014 roku.
2) Informacja na temat realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013.
3) Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013.

Dyrektor PUP w WałczuKierownik MGOPS w MirosławcuKomisja Polityki Społecznej

8.

Wrzesień

1) Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2014 r.
2) Informacja o realizacji uchwały Nr XLIX/263/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013 w 2013 roku.


Burmistrz Mirosławca

Komisja Gospodarki
i Budżetu

9.

Październik

1) Podjęcie uchwał podatkowych na 2015 rok.
2) Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
Burmistrz Mirosławca
Komisje stałe
   

3) Analiza oświadczeń majątkowych.
4) Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
5)Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu w kadencji 2010-2014.
Przewodniczący Rady

Komisja Polityki Społecznej

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij