W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR VII/83/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 3012

UCHWAŁA
NR VII/83/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 231.029,50 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 231.029,50 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 278.549,50 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 10.658,00 zł.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu o kwotę 2.933,00 zł.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. „Festiwal Żubra 2019 w wysokości 150.000,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 27.172.336,33 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.544.524,18 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.446.594,92 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.544.524,18 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/83/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 maja 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/83/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 maja 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/83/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 maja 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Powiadom znajomego