Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR VII/84/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR VII/84/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty 8 391 500,00 zł ( słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) do kwoty 8.442.500,00 zł ( słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysięce pięćset złotych 00/100 gr.) to jest o kwotę 51 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i 00/100 gr. ) poprzez utworzenie nowych 102 udziałów o wartości nominalnej 500 zł ( słownie: pięćset złotych ) każdy udział.

§ 2. Podwyższona wartość kapitału zakładowego pokryta zostanie:

1) wkładem pieniężnym w wysokości 0,01 zł ( słownie: jeden gr.),

2) wkładem niepieniężnym ( aportem) w postaci dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót), projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę nr 206/2018 z dnia 20.07.2018r. oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowy dwóch zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla m. Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec o wartości 50 999,99 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100 gr.).

§ 3. Nowo utworzone udziały w całości tj. 102 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości określonej w § 1, obejmuje Gmina Mirosławiec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca którego upoważnia się do podjęcia wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij