W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXIX/325/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
status uchwały obowiązująca

Dz. Urz.Woj. Zachpom. 2018 r. poz. 1550


UCHWAŁA NR XXXIX/325/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 111.896,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 841.339,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 14.940,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIIII/319/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 28.205.063,37 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

b) wydatkami w kwocie 28.313.484,01 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 108.420,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/ 325/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2018 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 111.896,00 zł w związku:

- z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego, o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2018 r. (rozdział 75801 § 2920) o kwotę 111.896,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 841.339,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 7.000,00 zł,

- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych w celu uzupełnienia złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na zadanie kontynuowane pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne" (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 1.500,00 zł,

- rezerwę środków na finansowanie zadań oświatowych (75818 § 4810) o kwotę 111.896,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu" - zadanie realizowane przez Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

- zadanie kontynuowane pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo" na opłatę na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 648,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 3.690,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 3.690,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zadanie kontynuowane pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu„ - roboty, nadzór, wyposażenie (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 700.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 marca 2018 r. w kwocie 14.940,00 zł z tego na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (rozdział 80104 § 2310) w kwocie 5.100,00 zł,


- sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku socjalnego na
Stadionie Miejskim w Mirosławcu„ w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu

"Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" (rozdział 92601 § 4300) w kwocie 9.840,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 729.443,00 zł do kwoty 1.809.549,72 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/325/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 111.896,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 841.339,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 14.940,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIIII/319/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 28.205.063,37 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

b) wydatkami w kwocie 28.313.484,01 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 108.420,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/325/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/325/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/325/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/325/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Powiadom znajomego