W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 39/2018 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 25.05. 2018 r.

Protokół nr 39/2018

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 24.05.2018 r. w godz. 11.00- 13.05

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 39  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.
5.Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017. 
6.Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec za 2017 rok. 
7.Zaopiniowanie projektów uchwał.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 39  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 11.00 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 39  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecna: radna Urszula Stanisławska.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 38 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 38 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej  w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. 

W/w  sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mirosławiec w osobach: Leokadia Janczewska- „Cztery Pory Roku”, Barbara Blicharz- „Amazonki”, Anna Suska – „Rodzina Wojskowa”, Krystyna Polańska – „Pogodna Jesień” oraz Justyna Strzelecka – „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Koło Mirosławiec”.

Przewodnicząca Komisji tytułem wstępu podziękowała przedstawicielom organizacji za przybycie na posiedzenie Komisji. Głównym tematem w/w uchwały są dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania, o które ubiegały się w roku 2017 z zakresu: Sportu i kultury fizycznej, Kultury oraz ochrony i promocji zdrowia. W dalszych słowach poprosiła przybyłe stowarzyszenia o przedstawienie informacji na jaki cel zostały otrzymane środki wykorzystane.

 Barbara Blicharz poinformowała, iż stowarzyszenie „Amazonki” otrzymało 2 tys. zł. dotacji na zadanie „ Amazonki w terenie”. Środki zostały  przeznaczone na spotkania wyjazdowe z kobietami z terenu gminy Mirosławiec.  Dodał, iż rozmowy dotyczyły chorób nowotworowych, jak ich się ustrzec, jak sobie z nimi radzić. Odbyły się cztery spotkania  oraz jedno ogólne spotkanie w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

Przewodnicząca komisji  zwróciła się zapytaniem czy społeczeństwo boi się tematu chorób nowotworowych (raka).

Barbara Blichach odpowiedziała, że większość społeczności boi się rozmawiać na temat chorób, dopóki choroba ich nie dosięgnie. 

Przewodnicząca Komisji dodał, iż  rozmawiamy o dotacji za rok 2017, czy w roku bieżącym stowarzyszenie również składało wniosek o dotacje?

Barbara Blicharz odpowiedziała, iż w bieżącym roku składany był wniosek 
i stowarzyszenie otrzymało dotacji 4 tys. zł. Dodała, iż odbyło się spotkanie w 7ogrodach w Łowiczu Wałeckim głównym tematem był „Relaks z jogą i tańcem”, który poprowadziła Pani instruktor. 

Leokadia Janczewska poinformowała, iż głównym celem stowarzyszenia jest rekreacja i sport, gdzie w większości terenów z  gminy Mirosławiec poznała. W roku 2017 zwiedzili pomorze-środkowe, zorganizowana była wycieczka do Ustki, zwiedzając również pobliskie miejscowości. Dodała, iż osób ze stowarzyszenia było 21, a dodatkowo 30 osób z miasta Mirosławiec. W dalszych słowach poinformował, iż środki które stowarzyszenie otrzymało 
5 tys. zł, wykorzystane było dodatkowo na wyjazd do opery w Poznaniu. W 2018 roku stowarzyszenie było na Mazurach.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła, iż stowarzyszenie „Pogodna Jesień” otrzymało dotacje w kwocie 2 tys. zł. na zadanie „ Upowszechnienie i rozwój rekreacji Fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec”. Zwróciła się z zapytaniem na co środki były wydane?

Krystyna Polańska poinformowała, iż środki zostały wykorzystane na spotkanie integracyjne ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Mirosławiec. Spotkanie odbyło się w 7ogrodach w Łowiczu Wałeckim uczestnikami byli: ”Cztery Pory Roku”, „Amazonki”, „Rodzina Wojskowa” oraz zaproszony został klub seniora z Człopy.  W trakcie spotkania odbyły się zawody sprawnościowe. W dalszych słowach poinformowała, iż w roku 2017 odbyły się dwa rodzaje warsztatów, w celu wykonania różnych ozdób. Dodała, iż na rok 2018 zaplanowana jest wycieczka do Poznania związana z tematyką „Niepodległości Polski”.

Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Krystynie Polańskiej za przedstawienie informacji o działaniu stowarzyszenia. W dalszych słowach poprosiła o przedstawienie informacji przedstawiciela  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Mirosławiec.

Justyna Strzelecka poinformowała, iż stowarzyszenie nie korzysta z dotacji, ponieważ większość swojego czasu poświęcają na wydawanie żywności unijnej. Transport jest dwa razy w miesiącu. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem ilu członków liczy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz czym głównie się zajmuje?

Justyna Strzelecka poinformowała, iż Towarzystwo liczy 23 członków w tym dzieci w wieku od 3 do 15  lat oraz od 15 do 17 roku życia – 4 osoby do „teatru ognia”.  Głównie towarzystwo współpracuje z Bankiem Żywości w Pile, pobierana jest również żywność ze sklepu Biedronka, która na bieżąco jest wydawana osobom potrzebującym, samotnym, które nie kwalifikują się do otrzymania żywności z pomocy społecznej.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem z jakich środków finansowych korzysta towarzystwo?

Justyna Strzelecka poinformowała, iż korzystają ze składek członkowskich, które sami organizują. W dalszych słowach dodała, iż planowany jest wyjazd do zoo do Człuchowa z dziećmi.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem czy towarzystwo jest zarejestrowane, ma swoje konto bankowe?

Justyna Strzelecka odpowiedziała, iż Koło Mirosławiec nie ma swojego indywidualnego konta, natomiast konto bankowe ma TPD w Wałczu. 

W dalszych słowach dodała, kiedy zbliża się transport żywności to jest duże zapotrzebowanie osób do rozładowania, jak również sprzęt do rozładunku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż firma Metaltech również podjęła współpracę użyczając sprzętu, pracownicy z urzędu w miarę możliwości również pomagają.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, kiedy przyjeżdża transport z żywnością, a są to duże gabarytowo ciężkie rzeczy, kto to rozpakowuje?

Justyna Strzelecka odpowiedziała, że mieszkańcy którzy są chętni pomocy.

Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem, gdzie jest przechowywana żywność?

Justyna Strzelecka odpowiedziała, iż w magazynie za przychodnią zdrowia w Mirosławcu. W ostatnim czasie była wystosowana prośba do Burmistrza Mirosławca o wypożyczenie magazynu na terenie Mirosławca.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jeśli chodzi o magazyny to prawdopodobnie uda się pozyskać od Nadleśnictwa. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż potrzebne są spotkania aby organizację pozarządowe mogły powiedzieć o swoich potrzebach. Dodała, iż słyszała że Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom otrzymało nagrodę w Szczecinie, co to była za nagroda?

Justyna Strzelecka odpowiedziała, iż towarzystwo otrzymało nagrodę za działalność na rzecz społeczności mirosławieckiej.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem jak długo wydaje się żywność?

Justyna Strzelecka odpowiedziała, że czasami trwa tydzień, w zależności jaki duży jest transport. Żywność również jest dostarczana na wioski, gdzie sołtysi zaangażowani się w wydawanie na świetlicach.

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” Anna Suska poinformowała, iż stowarzyszenie działa charytatywnie. W ramach tygodnia sportu zorganizowany jest rajd rowerowy szlakiem do m. Toporzyk. Organizowane jest wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na 11 listopada. Stowarzyszenie organizuje bal Walentynkowy, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy  przygotowywana jest kawiarenka w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. W dalszych słowach poinformowała, iż stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” to główny zarząd jest w Warszawie, w Mirosławcu funkcjonuje jako „Koło Mirosławiec”, które współpracuje z Kołem z Wałcza.  

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z propozycją pracy w stowarzyszeniu na rzecz wolontariatu. W szczecinie jest stowarzyszenie POLITES, które zajmuje się wolontariatem na terenie województwa zachodniopomorskiego. Odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Hotelu Jachtowa w Szczecinie konferencja „Pomorze Pomoże-Wypróbuj wolontariat”. Celem spotkania jest zdobycie wiedzy o promocji wolontariatu, poznanie nowych możliwości, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,  a przede wszystkim partycypacyjne tworzenie strategii promocji wolontariatu w regionie.

W dalszych słowach zwróciła się do Pań ze stowarzyszeń czy byłyby zainteresowane uczestnictwem w konferencji i do dnia 25 maja 2018r. udzielić odpowiedzi.

Poinformowała, iż będąc na spotkaniu stowarzyszenia „Pogodna Jesień” został poruszony temat, iż warto byłoby zorganizować spotkanie z lekarzem onkologiem w Mirosławcu. Przewodnicząca komisji poinformowała, iż przeprowadziła rozmowę z lekarzem Jackiem Sokołowskim, który wyraził chęć przybycia na takie spotkanie i odpowiedzieć na najważniejsze pytania. W dalszych słowach przewodnicząca komisji zwróciła się do Pań ze stowarzyszeń będących na posiedzeniu komisji, czy pomogłyby w zorganizowania takiego spotkania oraz o podanie propozycji terminu.

Termin spotkania został uzgodniony pomiędzy 18 a 23 czerwca 2018r. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

Przewodnicząca komisji dodała, iż w październiku 2018 r. będzie brała udział w prelekcji w Szczecinie nt. Żyj zdrowo i aktywnie w wieku 60+. Zaprezentuje w sposób merytoryczny prezentacje oraz chciałaby zaprezentować sylwetki Pań działających w stowarzyszeniach 60+.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż sprawozdanie dotyczy 2017 roku, podziękowała stowarzyszeniom za udział w pracy nad pomocą w opracowaniu programu rewitalizacji, który został wpisany do wykazu programów, także przy ogłoszonych konkursach gmina będzie mogła się starać o dofinansowania.

Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem dalszych pytań podziękowała przedstawicielom organizacji pozarządowych za przybycie na posiedzenie Komisji i przedstawienie informacji.

O godz. 12.10 przedstawiciele organizacji pozarządowych opuścili posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.

Ad.6
Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec za 2017 rok. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu został zaproszony Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy będzie otwarty gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Mirosławcu?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nie ma decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego na temat gabinetu stomatologicznego.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec za 2016 rok. 

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec za 2017 rok. 

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał.

w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu
Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zastrzeżenia do części zapisów statutu w ramach  postępowania wyjaśniającego wniósł do Rady Miejskiej w Mirosławcu Prokurator Rejonowy w Wałczu wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2018 roku znak PR Pa 44.2018.
Na podstawie niniejszego wniosku proponuje się usunięcie zapisów § 7 dotyczących opiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej przez Organizatora w związku z brakiem regulacji w tym zakresie w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz § 17 w brzmieniu "W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące".
Wniosek Prokuratury o uchylenie  § 8 nie został uwzględniony, ponieważ:
- § 8  stanowiący, iż zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin udostępniania nadany przez Dyrektora, ma swoje odzwierciedlanie w zapisach art. 14 ust. 4 ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574), który stanowi, że zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora (kierownika) natomiast art. 12 odrębnie stanowi, iż zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki; wobec powyższego istnieje przesłanka do nadania dwóch regulaminów przez dyrektora Biblioteki, których zakres dotyczy zupełnie innych regulacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz nadania Statutu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

·     w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej przybył Pracownik Urzędu Miejskiego Kamila Chałupczak Inspektor ds. gospodarki odpadami.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania opadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie od 1 lipca 2018 roku. Ma to związek ze wzrostem kosztów ponoszonych przez gminę  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Nową stawkę opłaty skalkulowano biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami. W opłacie uwzględniono również zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które przewiduje wzrost w ciągu najbliższych trzech lat opłat za składowanie odpadów komunalnych (tzw. „opłata marszałkowska”), co znacznie podnosi koszt ich zagospodarowania.

Należy zaznaczyć, że od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. od 1 lipca 2013 r. jest to pierwsza podwyżka tych opłat.

Przewodnicząca komisji zwróciła się z zapytaniem jaka była do tej pory opłata za gospodarowanie odpadami oraz jak wygląda sytuacja zadłużenia.

Kamila Chałupczak odpowiedziała, iż opłata za odbiór selektywny odpadów wynosi 8zł, natomiast nieselektywny 14 zł. Zadłużenie w 2017 roku wzrosło, gdyż nie płacą osoby nie pracujące.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, co w sytuacji jeśli osoby zapłaciły za cały rok opłatę za gospodarowanie odpadami?

Kamila Chałupczak odpowiedziała, iż zostaną wysłane zawiadomienia o podwyżce oraz informacja jaką kwotę należy dopłacić. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, jakie są opłaty za gospodarowanie odpadami w ościennych gminach?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż w Tucznie w odbiór selektywny 12 zł, nieselektywny 20 zł; w Człopie 10 zł i 15 zł; Wierzchowie 12 zł i 19 zł; Gmina Wałcz 12 zł i 19 zł; Kalisz Pomorski 12 zł i 21 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem co świadczy o takiej podwyżce?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 5 lat się nie zmieniła, natomiast wzrosły kwoty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania opadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

O godz.12.30 Kamila Chałupczak Inspektor ds. gospodarki odpadami opuściła posiedzenie komisji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwały wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

-w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Wskazane w uchwale obiekty są miejscami organizacji imprez o różnym charakterze dla społeczności lokalnych jak i szerszej publiczności. Ograniczenie możliwości spożywania napojów alkoholowych do obszarów określonych w projekcie uchwały umożliwi pozostałym uczestnikom imprez, najczęściej o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i rodzinnym na swobodne korzystanie z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Burmistrz Mirosławca wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalili brzmienie uchwały, w wersji przedłożonej. Uznano, że takie wyłączenia obiektów nie będą negatywnie wpływać na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również nie będzie to powodowało zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Część planowanych wydarzeń ma charakter imprez masowych, a więc zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.) przewiduje się jedynie sprzedawanie, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Jedynie w przypadku wynajęcia obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1  na organizację zamkniętej imprezy okolicznościowej istnieje możliwość spożywania napojów alkoholowych o zawartości większej niż 3,5 % alkoholu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu

-o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wymienione w uchwale zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, które wymienia się w 
§ 4 ust. 1 ww. Przedmiotowa uchwała wprowadza nowe brzmienie § 10 pkt 3.Zmienione zostaje jedno z zadań priorytetowych Gminy w 2018r : zadanie „ działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych” na zadanie „ Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Dodała, iż pozostała kwota 5 tys. zł z działalności pożytku publicznego, która została nie wykorzystana przez grupę harcerzy, który nie złożyli wniosku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 148.600,00 zł z tytułu: zwiększenia planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 48.600,00 zł, oraz wpływu darowizny w postaci pieniężnej na podstawie umowy z dnia 22 marca 2018 r. od Darczyńcy "Żywiec - Zdrój" celem wsparcia finansowego zadania pn. "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec" w kwocie 100.000,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2018 r. w kwocie 130.129,00 zł m. in. na: opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków w kwocie 68.605,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)", aktualizację posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami), niezbędnej  do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w Studiu Wykonalności w ramach RPO WZ na zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży na jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu w kwocie 9.840,00 zł, (przemieszczenie uwolnionych środków z zadania pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)", zakup centrali telefonicznej w kwocie 10.850,00 zł.

Radny Stanisław Wiese zwróciła się z zapytaniem dlaczego były pozyskiwane środki dla ZECWiKu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż była kierowana prośba o wsparcie finansowe do firmy Żywiec Zdrój na konkretny cel, czyli na stację uzdatniania wody.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina i Miasto Mirosławiec przystąpiła do  Konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na działanie 7.1.Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Wymogiem formalnym związanym z występowaniem o środki z funduszy strukturalnych  jest m.in. załączenie do dokumentacji aplikacyjnej uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w przypadku gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego.

Projekt Gminy i Miasta Mirosławiec "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów i wybrany do dofinansowania. Na realizację projektu została przyznana kwota dofinansowania w wysokości 1 926 653,31 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, na czym będzie polegał projekt?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zdiagnozowane zostały trzy grupy, w których 24 osoby przeszkolić, dokształcić w nowe umiejętności. Grupa 12 z24 osób przez 24 miesiące znalazłoby zatrudnienie oraz grupa 3 osób, która ma lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Podzielone zostało na 3 filary:

- grupa komunalna, w której 6 osób zostałoby wybrane do prac zewnętrznych tj.: sprzątanie, wykaszanie na terenie całej gminy Mirosławiec. Dla tej grupy przewidziany jest sprzęt tj. pojazd wielofunkcyjny do utrzymywania czystości, samochód dostawczy z przyczepką, kosiarka z osprzętem, kosiarki spalinowe, kosy-piły spalinowe.

- grupa gastronomiczna, w której 3 osoby wykonywałyby prace. Po przeprowadzonej rozmowie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu otrzymane środki, urządzenia zostaną wykorzystane na przebudowanie, poprawienie warunków prac i spożywania posiłków w szkole w Mirosławcu. Wśród urządzeń są m.in. kotły warzelne, naczynia, sztućce, miksery, warniki, piec konwekcyjny, lodówki, zmywarka, chłodziarki, meble kuchenne.   

- grupa opiekuńcza, która miałaby siedzibę w pomieszczeniu po „starym Hadesie”, w pomieszczeniu nie wykorzystywanym w Ośrodku Kultury. Byłaby to grupa osób ukierunkowana do wsparcia dla matek z dziećmi do lat 3, ale również dla osób dorosłych. Przewidziany zakup to m.in. łóżka szpitalne, pracownia rozwoju dziecka, pracownia wychowania i pielęgnowania i pracownia ułatwiająca pielęgnację.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Wolne wnioski i zapytania

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski i zapytania.

Ad.11
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska  o godz. 13.05  zamknęła  39  posiedzenie Komisji.

 

 

Załączniki

Protokół pdf, 751 kB

Powiadom znajomego