W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2024 r.
uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2023 r. poz. 1469 z póżń.zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr LXII/504/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Uchyla się w całości uchwałę Nr LXII/504/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec, w związku z zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego nr P-1.4131.2.2024.KD z dnia 4 stycznia 2024 roku o wszczęciu postępowania nadzorczego.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Załączniki

Powiadom znajomego