W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059, 1193, 1234, 1450, 1598, 1705 i 1785) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/359/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opłaty targowej, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: [Znacznik nowelizacyjny]
„5) lady w boksie - 32,00 zł”
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

UZASADNIENIE

Art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 70) nakłada na radę gminy obowiązek w zakresie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Z uwagi na modernizację targowiska w Mirosławcu projekt uchwały przewiduje dodanie punktu 5 w brzmieniu "5) lady w boksie - 32,00 zł".
Proponowana stawka opłaty targowej nie przekracza granicy górnej dziennej stawki kwotowej tj. 953,38 zł podanej w obwieszczeniu Ministra  Finansów z dnia 28 lipca 2022 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022 r., poz. 731).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego