W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.679) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się następujące opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Mirosławcu, Hankach, Jabłonowie:
1. Opłata za wykupienie miejsca grzebalnego na cmentarzu na okres 20 lat:
1) na grób dla dziecka do lat 6 – 250,00 zł;
2) na grób ziemny pojedynczy dla zwłok pozostałych – 400,00 zł;
3) na grób ziemny podwójny w pionie dla zwłok pozostałych – 600,00 zł;
4) na grób ziemny podwójny w poziomie dla zwłok pozostałych – 700,00 zł;
5) w grobie ziemnym urnowym jednomiejscowym – 400,00 zł;
6) w grobie ziemnym urnowym wielomiejscowym – 600,00 zł;
7) w  grobie murowanym pojedynczym – 500,00 zł.
2. Opłata jednorazowa za wykupienie miejsca na cmentarzu:
1) w grobie murowanym dwumiejscowym z dwiema komorami w pionie – 1000,00 zł;
2) w grobie murowanym dwumiejscowym z dwiema komorami w poziomie – 1200,00 zł;
3) w grobie murowanym urnowym dwumiejscowym - 600,00 zł.
3. Opłata za przedłużenie prawa do użytkowania grobu na cmentarzu na okres następnych 20 lat, od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty:
1) za grób dla dziecka do lat 6 – 240,00 zł;
2) za grób ziemny pojedynczy dla zwłok pozostałych – 400,00 zł;
3) za grób ziemny podwójny w pionie dla zwłok pozostałych – 600,00 zł;
4) na grób ziemny podwójny w poziomie dla zwłok pozostałych – 800,00 zł;
5) za grób murowany pojedynczy – 600,00 zł.
4. Rezerwacja miejsca grzebalnego do dnia pochówku:
1) pod grób ziemny pozostałych zwłok – 500,00 zł;
2) pod grób murowany – 600,00 zł;
5. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:
1) za korzystanie z kaplicy cmentarnej (za dobę) – 55,00 zł;
2) opłata za przechowywanie zwłok w chłodni (za dobę) – 120,00 zł;
3) opłata stała pobierana przy pochówku – 280,00 zł;
4) opłata stała jednorazowa w wysokości 200 zł za wejście lub wjazd na cmentarz w celu wykonania:
- prac remontowo-budowlanych, w tym: utwardzenia powierzchni wokół pomnika z grysu lub kostki polbruk;
- prac kamieniarskich, w tym: postawienia, rozebrania, wymiany, naprawy nagrobka;
- czynności ekshumacyjnych.
§ 2. Do opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na cmentarzach
komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec dolicza się podatek VAT, według
obowiązującej stawki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XXVII/237/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie  ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Utrzymanie cmentarzy komunalnych jest jednym z zadań własnych gminy. Z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, wnoszonych raz na 20 lat, gmina zobowiązana jest do ich utrzymywania tj. zapewnienia czystości, wywozu odpadów, pielęgnacji zieleni, wnoszenia opłat za wodę i energię elektryczną oraz utrzymywania obiektów.
Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobierane były dotychczas na podstawie uchwały Nr XXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r.
Ze względu na fakt, że wpływy z opłat cmentarnych pobrane w ubiegłych latach nie w pełni pokrywały wydatki ponoszone przez gminę na ten cel, należy podwyższyć opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

Załączniki

Powiadom znajomego