W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody


Na podstawie at. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718),  Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usunięciu martwych części gałęzi trzech drzew gatunku jesion wyniosły Fraxinus excelsior stanowiących pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy Mirosławiec, obręb 0032 Sadowo, działki o numerach ewidencyjnych 8215/1 i 53/1, numer rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PP.3217033.2361.
§ 2. Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1 obejmuje usunięcie martwych gałęzi i konarów trzech drzew gatunku jesion wyniosły znajdujących się od strony drogi publicznej.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew będących pomnikami przyrody, wymienionych w § 1, należy przeprowadzić w terminie do 31 marca 2022 roku, przy spełnieniu następujących warunków:
1) prace pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone pod nadzorem pracownika Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, aby mieć pewność, że pielęgnacja zostanie wykonana w sposób właściwy, zgodny ze sztuką bez szkody dla drzewa;
2) przy wykonywaniu cięć należy dążyć do zachowania jak najbardziej naturalnego pokroju drzewa,
3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 26 sierpnia 2021 r. pismem znak ZG.7212.10.2021 Nadleśnictwo Mirosławiec zwróciło się z wnioskiem o podjęcie uchwały pozwalającej na usunięcie martwych gałęzi i konarów (zagrażających bezpieczeństwu) trzech drzew gatunku jesion wyniosły stanowiących pomniki przyrody, znajdujących się na terenie gminy Mirosławiec, obręb ewidencyjny 0032 Sadowo, działki nr 8215/1 i 53/1.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody wykonuje się po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że gałęzie drzew stanowiących pomniki przyrody zagrażają bezpieczeństwu.
Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz uzgodnienie zakresu prac pielęgnacyjnych ww. drzew, podjęcie przez Radę Miejską w Mirosławcu uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych ww. drzew stanowiących pomniki przyrody jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane