W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42

fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40

Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  

email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18

REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca

UCHWAŁA NR XXXII/   /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28 lit. "a" ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378),  i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Mirosławca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż rada gminy kontroluje działalność wójta/burmistrza, powołując w tym celu Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi/burmistrzowi.
Stosownie do art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Pilc 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane