W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 471 i 1087) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Wałeckiego wykonywania zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu publicznych dróg powiatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w sezonie 2020/2021. Wykaz i opis dróg publicznych przejmowanych do zimowego  utrzymania zawiera załącznik do uchwały.
§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu w Wałczu, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenie finansowe.
§ 3. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 października 2020 r.

WYKAZ I OPIS DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH PRZEJMOWANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp. Nazwa i nr drogi Lokalizacja Lokalizacja Długość odcinka Długość odcinka
    od km do km Zamiejski km Miejski km
1. Orle - Mirosławiec dr. nr 1984z 8+358 16+044 7,67 0,016
2. od dr. nr 177 - Jadwiżyn dr. 2301z 0+000 3+915 3,915  
3. Bronikowo - Próchnowo dr. 2310z 0+000 3+850 3,850  
4. Piecnik - Próchnowo dr. 2311z 0+000 3+619 3,619  
5. od dr. nr 10 - Toporzyk dr. 2360z 0+000 2+842 2,842  

Uzasadnienie
W dniu 07 października 2020 r. do Burmistrza Mirosławca wpłynęło pismo od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu w sprawie kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2020/2021. Przejęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania akcji zima na ww. drogach. Szczegóły zostaną określone w porozumieniu między Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu Wałeckiego. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego