Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i art.39a  ust.3 ustawy z dnia                                  14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680. poz. 2197, poz. 2248), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Mirosławiec na rok szkolny 2019/2020 w  wysokości:
1) olej napędowy - 5,07 zł/l,
2) gaz - 2,11 zł/l,
3) benzyna - 5,07 zł/l,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.
UZASADNIENIE
Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2248) dokonano nowelizacji Prawa oświatowego  w zakresie sposobu realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno-  wychowawczych realizują rodzice.
Zgodnie z art.39a ust.1 Prawa oświatowego - obowiązki, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następować będzie w wysokości określonej według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, którego  jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie.
Zgodnie z art.39a ust.3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa  na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając  ceny jednostki paliwa w gminie.
Określony w uchwale termin wejścia w życie aktu prawa miejscowego wynika z faktu, że z dniem 31 grudnia 2019 r. wygasa umowa na dofinansowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły i aby móc zawrzeć nową umowę na zasadach określonych w cyt. powyżej przepisie należało określić termin wejścia w życie przedmiotowej uchwały od 1 stycznia 2020 r.     
Przedkładany projekt uchwały stanowi wypełnienie delegacji ustawowej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i koniecznePowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij