Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR VI/    /2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 506) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 45.362,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 45.362,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 28.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 26.582.291,76 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.185.509,11zł,
b) wydatkami w kwocie 29.856.550,35 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.185.509,11 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/    /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  45.362,00 zł z tytułu;
- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 10.722,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0960) w kwocie 20.140,00 zł,
- porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie - użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. (rozdział 85295 § 0970) w kwocie 14.400,00 zł,
- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe w MGOPS (rozdział 85513 § 0940) w kwocie 100,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  45.362,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup nowej kserokopiarki (budynek Urzędu Miejskiego - parter)  (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 10.722,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na zakup materiałów do remontu przedszkolnego tarasu w Mirosławcu Górnym  (rozdział 80104 § 4210) w kwocie 20.140,00 zł,
- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. (rozdział 85295 § 3110) w kwocie 14.400,00 zł,
- zwroty do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji za lata ubiegłe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85513 § 2910) w kwocie 100,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 kwietnia 2019r. ogółem w kwocie 28.000,00 zł, z tego na;
- zabezpieczenie środków na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych"  - dokumentacja techniczna i roboty (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 28.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij