Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2019 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 z póżn. zm. ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z póżn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.)  zarządza się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Mirosławcu:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;
2) określa inkasentów ww. podatków;
3) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.
§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Mirosławiec pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 3. Na inkasentów wyznacza się:
1) w sołectwie Bronikowo - sołtysa Panią Patrycję Puzmujzniak
2) w sołectwie Hanki - sołtysa Panią Katarzynę Jurenc
3) w sołectwie Jabłonowo - sołtysa Panią Iwonę Kłos
4) w sołectwie Jabłonkowo - sołtysa Panią Elżbietę Ozorowską
5) w sołectwie Jadwiżyn - sołtysa Panią Katarzynę Fierkowicz
6) w sołectwie Kalinówka - sołtysa Pana Marcina Karczewskiego
7) w sołectwie Łowicz Wałecki - sołtysa Panią Malwinę Kwaśnik
8) w sołectwie Mirosławiec Górny - sołtysa Pana Stanisława Orawca
9) w sołectwie Orle - sołtysa Pana Remigiusza Orłowskiego
10) w sołectwie Piecnik - sołtysa Panią Annę Kozioł
11) w sołectwie Próchnowo - sołtysa Panią Mirosławę Czuba
12) w sołectwie Toporzyk - sołtysa Panią Katarzynę Chrobak
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości ......... % od sumy zainkasowanych i  przekazanych na konto Urzędu Miejskiego w Mirosławcu podatków.
      § 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r.w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Zapisy ustawy o podatku rolnym, podatku leśnym i podatkach i opłatach lokalnych przywołane w projekcie uchwały uprawniają radę gminy do podjęcia uchwały, zakresie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W wyniku przeprowadzonych w 2019 roku na terenie gminy Mirosławiec wyborów sołtysów w 6 miejscowościach nastąpiły zmiany osób pełniących funkcję sołtysa, dlatego też konieczna jest zmiana uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij