W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym.

UCHWAŁA NR II/   /2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w art. 52 ust. 15 kwalifikuje opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do kategorii niepodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organem upoważnionym do wydawania decyzji o wysokości takich należności jest Burmistrz. W celu usprawnienia obsługi tego zadania uzasadnionym jest upoważnienie dyrektora przedszkola na postawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wydawania takich decyzji.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane