W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 994) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu na czas oznaczony, tj. do 31 grudnia 2021r. z dotychczasowym najemcą. Przedmiotem umów najmu jest:
1) nieruchomość gminna stanowiąca lokal użytkowy o powierzchni 110,33 m2, położony przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu, na działce nr 496, o powierzchni 0,3762 ha przeznaczona na potrzeby prowadzenia Posterunku Policji w Mirosławcu;
2) nieruchomość gminna stanowiąca pomieszczenie użytkowe o powierzchni 10,00 m2, zlokalizowane na strychu budynku przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu, na działce nr 496, o powierzchni 0,3762 ha przeznaczona do instalacji urządzeń łączności radiowej na potrzeby Posterunku Policji w Mirosławcu;
3) nieruchomość gminna stanowiąca pomieszczenie gospodarcze (garaż) o powierzchni 44,02 m2 położony przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu, na działce nr 496, o powierzchni 0,3762 ha przeznaczony na cele gospodarcze związane z funkcjonowaniem Posterunku Policji w Mirosławcu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Mirosławcu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych wynika z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.).
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż:
- do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi „podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”;
Nieruchomość gminna stanowiąca lokal użytkowy o powierzchni 110,33m2, położona przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu, jest wynajmowana na czas oznaczony, tj. do 31 grudnia 2018r. z przeznaczeniem na działalność Posterunku Policji w Mirosławcu. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o  zawarcie kolejnej umowy najmu przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na potrzeby Posterunku Policji na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2021r.
Nieruchomość gminna stanowiąca pomieszczenie użytkowe o powierzchni 10,00 m2, zlokalizowane na strychu budynku przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu przeznaczone do instalacji urządzeń łączności radiowej na potrzeby Posterunku Policji w Mirosławcu, jest wynajmowana na czas oznaczony, tj. 31 grudnia 2018r. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na potrzeby Posterunku Policji (instalacja masztu antenowego dla potrzeb sieci radiotelefonicznych) na czas oznaczony, tj. do 31 grudnia 2021r.
Nieruchomość gminna stanowiąca pomieszczenie gospodarcze (garaż) o powierzchni 44,02 m2 położony przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu, jest wynajmowany na czas oznaczony, tj. do 31 grudnia 2018r. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na cele gospodarcze związane z funkcjonowaniem Posterunku Policji w Mirosławcu na czas oznaczony, tj. do 31 grudnia 2021r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane