W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o LXIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 30 stycznia 2024 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się LXIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym  porządkiem obrad:

1.      Otwarcie LXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przedstawienie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej.
5.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LXI Sesji Rady Miejskiej. - sprawozdanie
a)   przyjęcie sprawozdania.
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2023 roku: - sprawozdanie
a)       przyjęcie sprawozdania.
8.      Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2023 roku: - sprawozdanie
a)       przyjęcie sprawozdania.
9.      Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2023 roku: - sprawozdanie
a)       przyjęcie sprawozdania.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2024 rok. - projekt uchwały
11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.- projekt uchwały
12.   Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec. - projekt uchwały
13.   Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec. - projekt uchwały
14.   Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. - projekt uchwały
15.   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. - projekt uchwały
16.   Podjęcie uchwały w sprawie  wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w  Wardyniu Górnym. - projekt uchwały
17.   Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. - projekt uchwały
18.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. - projekt uchwały
19.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r. - projekt uchwały
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029. - projekt uchwały
21.  Interpelacje i zapytania Radnych.
22.   Wnioski i oświadczenia Radnych.
23.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
24.   Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
       /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego