W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o LV posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 27 kwietnia 2023 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LII i LIII Sesji Rady Miejskiej. - sprawozdanie
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.    Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2022 roku.
a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS; -
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
8.    Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Uchwały Nr XXVI/218/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2021-2024.
a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
9.    Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Uchwały Nr XXXIX/304/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2022-2024:
a)    sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
10. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
a)  informacja Kierownika MGOPS;
b)stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)  dyskusja;
d)przyjęcie informacji.
11. Informacja na temat udzielonych w 2022 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - projekt uchwały
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. - projekt uchwały
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – placów zabaw i siłowni plenerowych. - projekt uchwały
15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli stanowiących mienie komunalne usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. - projekt uchwały
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo. - projekt uchwały
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. - projekt uchwały
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. - projekt uchwały
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. - projekt uchwały
20. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029. - projekt uchwały
21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu. - projekt uchwały
22. Interpelacje i zapytania Radnych.
23. Wnioski i oświadczenia Radnych.
24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
25. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                             /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego