W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XLIV posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 28 czerwca 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 


1.Otwarcie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLII Sesji Rady Miejskiej. - sprawozdanie
a)   przyjęcie sprawozdania.
7.Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2021 rok:
a)   przedstawienie raportu o stanie Gminy Mirosławiec za 2021 rok przez Burmistrza Mirosławca; - raport
b)   debata nad raportem.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca. - projekt uchwały
9.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok: - sprawozdanie
a)   sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok;
b)   informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirosławiec za 2021 rok;
c)    opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; - opinia
d)   opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy; - opinia Komisji Rewizyjnej
e)   opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok. - opinia Komisji Rewizyjnej
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok. - projekt uchwały
11.Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
a)   wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok; - wniosek Komisji Rewizyjnej
b)   opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej; - opinia RIO
c)    opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok;
d)   dyskusja.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca. - projekt uchwały
13.Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021 roku:
a)   sprawozdanie Burmistrza Mirosławca; - sprawozdanie
b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)   przyjęcie sprawozdania.
14.Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2021 rok:
a)   informacja Dyrektora Ośrodka Kultury; - informacja
b)   dyskusja;
c)    przyjęcie informacji.
15.Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2021 rok:
a)   informacja dyrektora Biblioteki Publicznej; - informacja
b)   dyskusja;
c)    przyjęcie informacji.
16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. - projekt uchwały
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. - projekt uchwały
18.Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków z budżetu Gminy Mirosławiec na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. - projekt uchwały
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. - projekt uchwały
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 rok. - projekt uchwały
21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031. - projekt uchwały
22.Interpelacje i zapytania Radnych.
23.Wnioski i oświadczenia Radnych.
24.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
25.Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 

 

                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                         /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego