W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XXXII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 28 czerwca 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 


1.Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej.
a) przyjęcie sprawozdania.

7.    Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2020 rok:
a)    przedstawienie raportu o stanie Gminy Mirosławiec za 2020 rok przez Burmistrza Mirosławca;
b)    debata nad raportem.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

9.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok:

a)    sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;

b)    informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 
2020 rok;

c)    opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

d)    opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;

e)    opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

11. Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:

a)    wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;

b)    opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;

c)    opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu 
o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;

d)    dyskusja.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

13. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020 roku:

a)    sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)    dyskusja;

d)    przyjęcie sprawozdania.

14. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2020 rok:

a)    informacja Dyrektora Ośrodka Kultury;

b)    dyskusja;

c)    przyjęcie informacji.

15. Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2020 r:

a)    informacja dyrektora Biblioteki Publicznej;

b)    dyskusja;

c)    przyjęcie informacji.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

19. Interpelacje i zapytania Radnych.

20. Wnioski i oświadczenia Radnych.

21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

22. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego