W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o XX posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Mirosławcu o godz. 14.00 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu 
z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
5. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.
6. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
7. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XVII Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej 
w Mirosławcu na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.
10. Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2019 rok:
a)     przedstawienie raportu o stanie Gminy Mirosławiec za 2019 rok przez Burmistrza Mirosławca;

b)     debata nad raportem.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok:
a)     sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok;

b)     informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 
2019 rok;

c)     opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

d)     opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;

e)     opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.
14. Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
a)     wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok;

b)     opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;

c)     opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu 
o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok;

d)     dyskusja.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
16. Informacja na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.
a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

17. Sprawozdanie z realizacji uchwały XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 
z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy 
i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019 roku:
a)     sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

18. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2019 rok:
a)     informacja Dyrektora Ośrodka Kultury;

b)     dyskusja;

c)     przyjęcie informacji.

19. Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2019 rok:
a)     informacja dyrektora Biblioteki Publicznej;

b)     dyskusja;

c)     przyjęcie informacji.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na trenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 
na 2020 rok.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.
24. Interpelacje i zapytania Radnych.
25. Wnioski i oświadczenia Radnych.
26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
27. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego