W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o VII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 29 maja 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 12.00
odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
  5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
  6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na V Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.
        7. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.
        8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Mirosławiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.
        9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
       10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.
       11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
       12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
       13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
       14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy działkom wewnętrznym.
       15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Droga Ekspresowa S10”.
       16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów.
       17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec.
       18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
       19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
       20. Interpelacje i zapytania Radnych.
       21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
       22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
       23. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego