W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o V posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 20 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 14.00
odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na III Sesji Rady Miejskiej.

             a) przyjęcie sprawozdania.

 1. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2018 rok.

             a) informacja Burmistrza Mirosławca;

             b) informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu;

             c) stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

             d) dyskusja;

             e) przyjęcie informacji.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej
  w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
  i Miasto Mirosławiec.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej
  i sanitarnej” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 16. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego