W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023 roku

Transmisja z LIX sesji RM                                       

 

Protokół nr LIX/2023

z LIX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 września 2023 r. w godz. 13.00-14.05

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.    Otwarcie LIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

5.    Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

6.    Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LVII sesji Rady Miejskiej:

a)    przyjęcie sprawozdania.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania toru rowerowego Pumptrack.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wnioski oświadczenia Radnych.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

16. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie LIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LIX Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecna radna Iwona Kłos.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po punkcie 12 nowego punktu 13 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

W dalszych słowach Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z kolejnym wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po punkcie 13 nowego punktu 14 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.”

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LVIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

- 31.08.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mirosławiec;

- 1.09.2023 r. – odbyło się online spotkanie w sprawie zadania pn. „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły. Dodał, że w najbliższym czasie zostaną ogłoszone 3 przetargi na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” na odcinku Stargard przez Mirosławiec i do Piły;

- 1.09.2023 r. - w Słajsinie odbyło się spotkanie w związku odpadowym RXXI dotyczące możliwości przyłączenia się Gminy Mirosławiec do tego Związku w celu obniżenia cen za transport i za gospodarowanie odpadów, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 2.09.2023 r. - w Człopie odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca; dodał, iż Gminę Mirosławiec reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Bronikowa i Hanek;

- 4.09.2023 r. – odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Mirosławcu i Szkole Podstawowej w Piecniku;

- 4.09.2023 r. - na terenie 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych odbył się uroczysty apel z okazji święta 12 Bazy, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

 - 7-8.09.2023 r.- Burmistrz Mirosławca uczestniczył w konferencji odpadowej; poinformował, iż rozmawiano tam, o tym, że większość samorządów zmierza się z problemem odpadowym i wszyscy bez wyjątku mają problem z budynkami wielolokalowymi i anonimowymi odpadami w wiatach; większe miasta np. Gdańsk, Warszawa rozpoczęły od zeszłego roku naliczanie opłat podwójnych za brak segregacji, ale wiąże się to też z procesami sądowymi, jednak samorządy nie mają innej możliwości; w Gminie Mirosławiec niemal 80% mieszkańców gminy bardzo dobrze segreguje odpady; jest w tej chwili około 20% anonimowych mieszkańców budynków wielolokalowych, których nie ma możliwości zidentyfikować tak, jak jest to w przypadku domków jednorodzinnych czy terenów wiejskich; z mieszkańcami budynków wielolokalowych na ulicy Spokojnej w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym, należy wypracować taki sam poziom segregacji, jak w przypadku tych 80% mieszkańców Gminy, którzy segregują odpady; 

Dodał, iż został podjęty dialog z zarządcami budynków wielolokalowych i wspólnot z naciskiem na budowę indywidualnych wiat do każdego z budynków.

- 9.09.2023 r. - w Płocicznie odbyły się obchody 25-lecia koła łowieckiego, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 9.09.2023 r. – na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbył się Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych;

- 10.09.2023 r. – w Piecniku  odbyło się sprzątanie jeziora połączone z piknikiem wiejskim, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 14.09.2023 r.- w Wałczu odbyło się spotkanie z firmą, która zajmuje się systemem teleopieki dla mieszkańców, głównie dla osób starszych;

- 15.09.2023 r. – w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się rozpoczęcie wydarzenia w ramach projektu „Śladami Gropiusa”, które trwało do 17.09.2023 r.;

- 26.09.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W dalszych słowach poinformował, iż trwają prace rewitalizacyjne na ul. Dworcowej oraz na ul. Spokojnej w Mirosławcu. Na ul. Dworcowej w Mirosławcu trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie postawionych obiektów. Zakończyły się prace związane z budową fotowoltaiki na dachach Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, Piecniku, Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz w Przedszkolu w Mirosławcu Górnym. Rozpoczęły się prace modernizacyjne remizy OSP w Mirosławcu. Zakończyły się prace przy budowie pumptraka na ulicy Dworcowej w Mirosławcu. Dodał, że 6 października br. odbędzie się szkolenie dla dzieci o zasadach korzystania połączone z promocją tego toru.  Na cmentarzu komunalnym w Mirosławcu trwają prace modernizacyjne nad ciągami komunikacyjnymi. Poinformował, iż Gmina otrzymała zgodę na powtórzenie przetargu na modernizację stacji uzdatniania wody w Bronikowie i w Mirosławcu Górnym. 

W dalszych słowach poinformował, iż gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę ul. Parkowej w Mirosławcu z edycji PGR z Polskiego Ładu  w kwocie ok. 2.000.000 zł. Dodatkowo gmina otrzymała promesę na dofinansowanie remontu dachu na kościele w Próchnowie z programu Polski Ład w kwocie ok. 1 000 000 zł.

Burmistrz Mirosławca zaprosił w dniu 30 września br. na Stadion Miejski w Mirosławcu na Moto-smaki Bioregionu Mirosławiec – Festiwal zup.

Ponadto w omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia lokalu mieszkalnego za kwotę 43 000 zł. 

Odnośnie firmy ATF podał, że zakończyły się negocjacje w sprawie dzierżawy gruntów. Firma nie przyjęła ostatecznej propozycji gminy i tym samym od 1 lipca br. firma nie ma prawa do gruntów, na których jest posadowiona sortownia i zajmuje 4 działki gminne bezumownie. O tym stanie rzeczy zostanie po sesji poinformowany Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, jak również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewoda Zachodniopomorski. W międzyczasie od kancelarii prawnej z Koszalina reprezentującej firmę ATF przyszedł wniosek na dzierżawę jednej z działek, na której znajduje się sortownia. W odpowiedzi przekazaliśmy, że propozycja gminy się nie zmieniła i dotyczy wszystkich 4 działek oraz rekultywacji terenu składowiska. Nawiązał do informacji zamieszczanych na Facebooku, gdzie pojawił się zarzut dotyczący niedopilnowania spraw nadzoru nad systemem odpadowym. Prawdziwa była tylko informacja dotycząca donosu, który wpłynął do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, natomiast po wyjaśnieniach gminy Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła braku nadzoru.

Podkreślił, że temat rekultywacji składowiska odpadów i sprawy gruntów zostaną dopilnowane. 

Poinformował również, że w dniu dzisiejszym jest wykonywane nowe oznakowanie odcinka drogi gminnej od przejazdu kolejowego w kierunku do Mirosławca Górnego. Pojawią się również znaki ograniczenia prędkości i zakazu parkowania w obszarze wjazdu na instalację ATF-u. Ma to usprawnić i udrożnić odcinek drogi, na którym dochodzi do parkowania ciężarówek i niszczenia pobocza drogi.

W dalszych słowach poinformował, iż dnia 01.09.2023r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałczu rozpoczął realizację projektu pilotażowego pn. „Czas na Młodych" w ramach, którego został uruchomiony Punkt Doradztwa dla Młodzieży w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LVII Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie 

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Do wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu został zgłoszony 1 kandydat.

a)    opinia zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika

Powyższą opinię o charakterze pozytywnym odczytała Przewodnicząca Zespołu Katarzyna Jurenc.

W/w opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

b)    wybór komisji skrutacyjnej

W związku z tym, że wybór ławnika odbywa się w trybie głosowania tajnego Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Radnych o zgłoszenie propozycji składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny Janusz Beer zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Katarzynę Jurenc, Pana Stanisława Orawca oraz Pana Ryszarda Wesołowskiego.

Wszyscy zaproponowani przez radnego Janusza Beera  wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

W związku z brakiem innych propozycji składu Komisji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną do wyboru ławnika.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie Komisja Skrutacyjna dokonała ukonstytuowania się Przewodniczącym Komisji wybrana została Katarzyna Jurenc.

W dalszej części Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sporządzenia kart do głosowania nad wyborem kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował wszystkich zebranych o sposobie oddania głosu na kandydata.

c)    podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym

Przewodniczący Rady Miejskiej w kolejności alfabetycznej odczytywał nazwiska radnych Rady Miejskiej, którzy po wywołaniu wrzucali karty do urny.

Po odczytaniu wszystkich nazwisk Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach, w celu przeliczenia kart wyjętych z urny i ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Komisja Skrutacyjna po wyjęciu kart z urny  i po przeliczeniu kart do głosowania poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Oddano ważnych głosów 14. Na kandydata Honoratę Cegielską oddano 14 głosów „za” i 0 głos „przeciw”.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIX/461/2023 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu. Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Wałczu wybrana została Honorata Cegielska.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania toru rowerowego Pumptrack.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi tor Pumptrack ma służyć do zabawy, wypoczynku, rekreacji w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony, w związku z powyższym zachodzi konieczność przyjęcia regulaminu jego używania. 

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem czy regulamin jest udostępniony przy torze Pumptrack?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w chwili obecnej nie jest udostępniony, gdyż nie został jeszcze przyjęty, a następnie musi być ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy przy torze Pumptrack pojawią się nasadzenia.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nasadzenia przy torze Pumptrak pojawia się, natomiast część placu jeszcze będzie podlegała modyfikacjom pod kątem montażu dodatkowych urządzeń.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania toru rowerowego Pumptrack.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIX/462/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania toru rowerowego Pumptrack.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z uwagi na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dokonaną ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, przedkłada się projekt uchwały, który reguluje w sposób ogólny tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIX/463/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2023 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIX/464/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIX/465/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż o podwyższenie kapitału spółki w wysokości 45.000,00 zł Prezes ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu zwrócił się pismem z dnia 06.09.2023 r.  celem pokrycia kosztu zakupu samochodu dostawczego dla spółki do realizacji zadań z zakresu obsługi wodociągów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIX/466/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy zaliczenia dotychczasowych gminnych dróg wewnętrznych na terenie gminy Mirosławiec do kategorii drogi gminnej. Dodatkowo konieczność zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej wynika z realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  zadania pn. „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”).

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIX/467/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy dróg (działek), które zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych publicznych. Pomimo zaliczenia tych dróg do dróg publicznych, nigdy nie były wykorzystywane jako drogi publiczne. Potrzeba pozbawienia ich kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne wynika z faktu, że zostały one częściowo zużytkowane przez osoby fizyczne, które wyraziły wolę zakupu zajętych przez nich dróg. Zasadne jest więc pozbawienie kategorii dróg publicznych przedmiotowych dróg celem uregulowania ich stanu prawnego i faktycznego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIX/468/2023 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.16
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Na wniosek Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech udzielił głosu przybyłemu na posiedzenie Rady Miejskiej mieszkańcowi Mirosławca Panu Tadeuszowi Mandziej.

Wypowiedź utrwalona na nagraniu sesji w czasie: od 00:47:55 do 01:00:18

Tadeusz Mandziej zaproponował wprowadzenie nowego systemu przy odbiorze odpadów komunalnych, z przypisaniem kodu do każdego lokalu mieszkalnego. W drugiej kolejności zwrócił się o umieszczenie informacji na stronie Urzędu Miejskiego w sprawie konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Regionalny Planu Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad tematem zagospodarowania odpadów komunalnych oraz udostępnieniem informacji w sprawie konsultacji społecznych dotyczących planu transportowego, w której zabrali głos: Burmistrz Mirosławca, Przewodniczący Rady Miejskiej, Sekretarz Gminy oraz radny Janusz Beer.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym organizacji ruchu przy ul. Spokojnej w Mirosławcu po zakończeniu rewitalizacji tego terenu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o organizację ruchu pomiędzy blokami na ul. Spokojnej w Mirosławcu, to z całą pewnością należy przyjrzeć się sytuacji, a następnie przygotować projekt. Dodał, iż w listopadzie br. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Mirosławca, podczas którego temat zostanie poruszony. 

Radny Grzegorz Plewa wraz z radną Justyną Markowską złożyli wniosek dotyczący zwiększenia ilości koszy na śmieci na ul. Tęczowej oraz na Osiedlu Ptasim w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o skierowanie pisma do Wód Polskich z wnioskiem o modernizację, wzmocnienie odcinka rzeczki przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu, gdyż występuje problem z osuwaniem się ziemi.

W dalszych słowach zwrócił się z wnioskiem o ułożenie progu zwalniającego na ul. Kościuszki w kierunku skrzyżowania z ul. Zamkową w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż rozmowy w sprawie progu zwalniającego na ul. Kościuszki już były i zakończyły się wnioskiem, z którego wynika, że nie ma w tym miejscu potrzeby montażu progu zwalniającego. Nadmienił, iż mieszkańcy parkują samochody przy swoich domach na tej ulicy, nie ma więc możliwości rozwinięcia prędkości, gdyż trzeba omijać samochody. Próg nie ma tam uzasadnienia.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o poprawę stanu bieżni na Stadionie Miejskim w Mirosławcu przed sezonem zimowym po zakończeniu imprez prowadzonych przez Gminę Mirosławiec oraz o poprawienie studzienki znajdującej się w pasie drogi krajowej nr 10 przy budynku przy ulicy Wolności 14. W chwili obecnej samochody jadące drogą najeżdżają na studzienkę powodując jej drgania czego skutkiem jest uciążliwy hałas.

Radna Justyna Markowska w imieniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mirosławcu zaprosiła na Bal Andrzejkowy, który odbędzie się 18 listopada 2023 r.

Ad.17
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż brał udział w posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu, w Narodowym Czytaniu „Nad Niemnem”, w uroczystościach z okazji święta jednostki w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, w Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Człopie, w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz w wydarzeniu w ramach projektu „Śladami Gropiusa”.

Ad. 18
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.05 zamknął LIX sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                   Piotr Czech

 

Powiadom znajomego