W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 93/2010

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie komunalne Gminy i MIasta Mirosławiec
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 93/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie komunalne Gminy i MIasta Mirosławiec

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz.U. nr 261 poz. 2603 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wymienionych w załączniku do nieniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Wałeckim Portalu Informacyjnym, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 października 2010 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Mirosławiec

I. 

1. Księga wieczysta K.W.Nr 27113

2. Działka nr 218/3 położona w Mirosławcu przy ul. Poznańskiej 7.

3. Powierzchnia 1126 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 4 lokalach mieszkalnych, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - własność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu mieszkalnego nr 4 - Lokal mieszkalny usytuowany jest na I pietrze, składajacy się z pięciu pokoi (jeden na poddaszu), kuchni, łazienki z wc i komunikacji o powierzchni użytkowej 87,90 m². Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,19 m².

Udzial w częściach wspólnych i działce wynosi 2944/10 000

Wartość lokalu - 60 336,00 zł

Dokumentacja - 439,20 zł.

II. 

1. księga wieczysta K.W. Nr 13905.

2. Działka nr 104 położona w Mirosławcu przy ul. Jastrzebiej, obręb nr 0001.

3. Powierzchnia 2932 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży - wlasność - przetarg.

7. cena wywoławcza - 67 000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy gr 00) - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% VAT.

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

93/2010 pdf, 264 kB

Powiadom znajomego