W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 16/2009

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powolania Komisji Przetargowej i określenie jej zadań na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu waleckiego, część -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego" Oznaczenie: ZP-3410/01/2009/TW
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 16/2009

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powolania Komisji Przetargowej i określenie jej zadań na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu waleckiego, część -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego" Oznaczenie: ZP-3410/01/2009/TW

Na podstawie art.19 ust.1, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 82 poz. 560) zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. Przeprowadzić w dniu 31 marca 2009 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przetarg nieograniczony na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego' po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na stronie internetowej UGiM Mirosławiec (www.miroslawiec.pl).

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2009 r. o godz. 10:50, a miejscem ich składania jest Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł brutto.

4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest: * cena 100%.

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:

1.  Tomasz Wojciechowski - Podinspektor - Przewodniczący Komisji

2.  Bogumiła Kargul - Podinspektor - Sekretarz Komisji

3.  Tadeusz Łosin - Inspektor - Zastępca Przewodniczącego Komisji

4.  Bogusława Skrzypczyk - Inspektor - Członek Komisji

5.  Aleksander Matusiak - Inspektor - Członek Komisji

§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert orazpropozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak niżej:

1.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2.  Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz Komisji.

3. W zakresie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przgotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia.

4. W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności udziela wyjasnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskeim o unieważnienie postępowania.

5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych glas decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej Tomaszowi Wojciechowskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

16/2009 pdf, 292 kB

Powiadom znajomego