W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 40

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 40

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. poz. 1152) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczam swoich przedstawicieli na czas przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, których imienny wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiciel wyznaczony zgodnie z ust. 1 otrzyma pisemne upoważnienie, w którym podane zostanie imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

3. Dane osobowe przedstawicieli, w szczególności ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania zostaną przekazane przewodniczącym właściwych obwodowych komisji wyborczych oraz osobom zarządzającym obiektami, w których usytuowane są lokale wyborcze.

4. Lista przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierająca ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wykaz numerów telefonów przekazana zostanie Komendantowi Powiatowemu Policji w Wałczu.

§ 2. Do obowiązku przedstawicieli, o których mowa w § 1ust. 1 należy ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, poprzez sprawowanie stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mirosławiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.miroslawiec.pl.

  
Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Załącznik do zarządzenia Nr 40

Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 marca 2024 r.
Wykaz
Zalacznik1.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego