W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 25

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz powołania Komisji i ustalenia terminu wyborów
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 25

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz powołania Komisji i ustalenia terminu wyborów

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 150, art. 23713a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998 i 1586) Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 

1. Ustala się termin wyboru przedstawiciela pracowników na dzień 1 marca 2024 roku w godzinach 8.00 do 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

2. Ustala się termin zgłaszania kandydatów do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 12.00.

§ 3. Powołuje się komisję do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników w składzie: Monika Stąporek - przewodnicząca komisji, Monika Kędzia - członek komisji, Aleksandra Mróz - członek komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   
Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Załącznik do zarządzenia Nr 25

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 lutego 2024 r.

Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

§ 1. 

1. Przedstawiciel pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wybierany jest do reprezentowania ich interesów wobec pracodawcy w zakresie spraw wynikających z prawa pracy i innych przepisów, w tym także prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej na zasadach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2. Wybory przedstawiciela pracowników przeprowadza się w terminie określonym przez pracodawcę.

§ 2. 

1. Każda osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ma czynne i bierne prawo wyborcze, co oznacza iż ma prawo dokonać wyboru przedstawiciela osób zatrudnionych, jak i wziąć udział w wyborach jako kandydat.

2. Każdej osobie zatrudnionej w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu przysługuje jeden głos podczas tajnych i bezpośrednich wyborów przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

3. Wyłączona jest możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

§ 3. 

1. Uprawnione osoby zgłaszają swoje kandydatury na przedstawiciela pracowników poprzez zgłoszenie do komisji do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników wraz ze zgodą kandydata na udział w wyborach.

2. Komisja informuje pracowników o zgłoszonych kandydatach poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

3. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania zapisanej imieniem i nazwiskiem kandydata do urny wyborczej znajdującej się w sali narad w terminie wskazanym w zarządzeniu.

§ 4. Komisja wyborcza w dniu wyboru dokonuje zliczenia zgłoszonych kart i stwierdza kto z kandydatów otrzymał największa ilość głosów. Z czynności niniejszych sporządzany jest protokół podpisany przez wszystkich członków komisji wyborczej.

§ 6. 

1. Wybory są ważne, bez względu na ilość osób biorących udział w głosowaniu.

2. Jako przedstawiciel pracowników, o którym mowa w § 1, zostanie wybrana 1 osoba, która otrzyma największą liczbę głosów podczas głosowania.

3. Jeżeli co najmniej 2 kandydatów otrzyma równą liczbę głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzane przez przewodniczącego komisji w obecności pozostałych członków komisji.

4. Komisja informuje Burmistrza oraz pracowników Urzędu o wyniku wyborów poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§ 7. Kadencja przedstawiciela pracowników trwa 4 lata od daty wyboru. Kolejne wybory będą przeprowadzone nie później niż 30 dni przed zakończeniem kadencji.

2. Pracownicy mogą odwołać przedstawiciela pracowników podczas trwania kadencji. W tym
celu należy złożyć do pracodawcy uzasadnione pisemne odwołanie przedstawiciela. Żeby
odwołanie było skuteczne musi być podpisane przez minimum 30% pracowników zatrudnionych
na dzień jego składania.
 

3. Przedstawiciel pracowników może zrzec się swej funkcji z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji przedstawiciel składa pracodawcy.

4. Kadencja przedstawiciela pracowników zostaje skrócona wskutek ustania stosunku pracy.

5. W przypadku odwołania lub zrzeczenia się funkcji przedstawiciela pracowników, jego miejsce, na czas upływu kadencji zajmuje kandydat, który w wyborach na daną kadencję uzyskał kolejno największą ilość głosów.

Załączniki

Powiadom znajomego