W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 17

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 17

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz § 13 uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/496/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 3.160,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 2.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 3.160,00 w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 2.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 101.708,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 24.428,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 36.930.623,73 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.732.073,00 zł,

b) wydatkami w kwocie 40.390.580,73 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.732.073,00 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.459.957,00 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 459.788,70 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.958.388,00 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 17

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 2100), w kwocie 1.160,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.8.2024.AF.2 z dnia 16 stycznia 2024r. z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczenia wychowawczego (dział 855, rozdział 85502 § 2060), w kwocie 2.000,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 3.160,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki ogółem w kwocie 3.160,00 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 101.708,00 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 stycznia 2024 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki związane z realizacją zadań bieżących Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ogółem w kwocie 24.428,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego