W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 22

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza do dzierżawy nieruchomość gruntową i do użytkowania nieruchomość lokalową, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik do zarządzenia Nr 22

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 lutego 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania, stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

I. 

1.  Działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 983, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001.

2.  Powierzchnia działki: 0,3130 ha

3. Powierzchnia do dzierżawy: 0,0031 ha

4.  Księga wieczysta: KO1W/00013840/8

5.  Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren dróg publicznych (1.KD6)

6. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu działka posiada klaso-użytek: droga (dr)

7.  Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec

8.  Okres dzierżawy: 3 lata

9. Cel dzierżawy: rolno-ogrodniczy

10. Roczna wysokość czynszu dzierżawnego: 1,5000 dt żyta

11.  Termin wnoszenia opłat - do 31 marca każdego roku

12. Tryb wyłonienia dzierżawcy: bezprzetargowy.

II. 

1.  Lokal użytkowy (były sklep) o pow. zabudowy 61,31 m², położony na działce nr 159/3 w miejscowości Bronikowo obręb ewidencyjny Bronikowo 0029.

2.  Powierzchnia działki: 0,1644 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00037743/2

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren mieszkaniowy (M).

6.  W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu działka posiada klaso-użytek: inne tereny zabudowane (Bi)

7.  Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec

8.  Okres użytkowania: 3 lata

9. Cel użytkowania: działalność Koła Gospodyń Wiejskich "Błyskawica"

10. Tryb wyłonienia użytkownika: bezprzetargowy.

Wartość 1 dt żyta w 2024 r. wynosi 89,63 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego