W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 58

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Mirosławca
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 58/2021
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych pochodzących ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację
zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662, 1011, 1046 i 1144
oraz z 2021 r. poz. 26, 108 i 287), w związku z art 65 ust. 11, ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255), zarządzam, co
następuje:
§ 1. Zmienia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów środków inwestycyjnych
pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
§ 2. Traci moc załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2021 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 lutego 2021r.
Ustala się plan finansowy w zakresie dochodów RFIL, stanowiący załącznik nr 1.
§ 3. Traci moc załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2021 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 lutego 2021r.
Ustala się plan finansowy w zakresie wydatków inwestycyjnych RFIL, stanowiący załącznik nr 2.
§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15/2021 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 lutego 2021r.
Ustala się plan finansowy w zakresie przychodów RFIL, stanowiący załącznik nr 3.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 58/2021
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna przyznania środków: Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23
lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki
samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662). Kwota z zerowego naboru
wpłynęła na konto Gminy w 2020r. w wysokości 574.555,00 zł, natomiast z I-go naboru
wpłynęła na konto Gminy również w 2020r. w wysokości 1.000.000,00 zł. Ponadto w 2021r.
wpłynęła kwota 1.000.000,00 zł z III naboru. Środki z RFIL mogą zostać wykorzystane
wyłącznie na działania inwestycyjne o wartości pow. 400 tys. zł. Planuje się, że otrzymane
rządowe środki w wysokości 574.555,00 zł będą przeznaczone, jako częściowe pokrycie
wkładu własnego przy realizacji projektu „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i
gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”
a otrzymane rządowe środki w wysokości 1.000.000,00 zł będą przeznaczone, na realizację
projektu pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku samorządowego Przedszkola
„Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz
z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł
światła" Otrzymane w 2021r. środki w wysokości 1.000.000,00 zł będą przeznaczone, na
realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu
wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych
oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane