Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 20/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) i § 15 uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 9.955,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 9.955,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 9.955,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 9.955,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 3.375,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 33.821.443,64 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 10.739.494,64 zł,

b) wydatkami w kwocie 36.047.759,40 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 10.739.494,64 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.226.315,76 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek, z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 marca 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 marca 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 marca 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 marca 2020 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 20/2020

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 16 marca 2020r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- Informacji nr 45/2020 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku (bez zryczałtowanych diet) (dział 751, rozdział 75107 § 2010) w kwocie 9.955,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 9.955,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 9.955,00 zł, przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 3.375,00 zł, w tym; 

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 16 marca 2020 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Rozdysponowuje się rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000,00 zł, z tego na;

- zabezpieczenie środków na zakup materiałów (sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekujących; maski, google, ubrania, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, termometry, itp. w celu w celu wyposażenia służb ratowniczych i miejsc przeznaczonych na kwarantanne) w związku z koronawirusem COVID-19 (rozdział 75421 § 4210) w kwocie 10.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup pakietu SMS-ów na potrzeby systemu SMS-owego powiadamiania mieszkańców Mirosławca o zaleceniach związanych z COVID-19 (rozdział 75421 § 4300) w kwocie 5.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

20/2020 pdf, 1.1 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij