Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 39

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 39

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 13, art. 25, art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 35 i art 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.  Przeznacza się do zbycia nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 39

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne

Gminy i Miasta Mirosławiec

I. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00018429/6

2.  Działka nr 591/1 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,1555 ha.

4.  Nieruchomość gruntowa.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

8.  Cena wywoławcza –78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych).

II. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00013857/0

2.  Działka nr 300/1 położona w Piecniku, obręb 0025.

3.  Powierzchnia działki: 0,0267 ha.

4.  Nieruchomość gruntowa.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako droga.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 285/4

8.  Cena sprzedaży – 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych)

III. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00013857/0

2.  Działka nr 300/3 położona w Piecniku, obręb 0025.

3.  Powierzchnia działki: 0,0018 ha.

4.  Nieruchomość gruntowa.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako droga.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 286/5

8.  Cena sprzedaży – 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)

IV. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00013857/0

2.  Działka nr 300/4 położona w Piecniku, obręb 0025.

3.  Powierzchnia działki: 0,0933 ha.

4.  Nieruchomość gruntowa.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako droga.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 287/3

8.  Cena sprzedaży – 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

V. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00013840/8

2.  Działka nr 210/2 położona w Mirosławiec, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0052 ha.

4.  Nieruchomość gruntowa.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: zamiana ze współwłaścicielami działek o nr 202/1 i 202/3.

8.  Cena sprzedaży – 2 416 zł (słownie: dwa tysiące czterysta szesnaście złotych)

VI. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00016864/3

2.  Nieruchomość lokalowa nr 1 znajdująca się w Mirosławcu, przy ul. Zamkowej 31A, usytuowana na działce nr 506, w budynku wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 73,20 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz gruncie w wysokości 622/1000.

3.  Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 96,85 m2

4. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zainwestowany.

5.  Stan prawny nieruchomości: współwłasność Gminy i Miasta Mirosławiec.

6.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz obecnego najemcy.

7.  Opis lokalu mieszkalnego nr 1:

Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany jest na parterze budynku dwurodzinnego, składa się z 3 pokoi, łazienki, kuchni, wiatrołapu oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 23,65 m2 jako pomieszczenia przynależnego

8.  Cena sprzedaży – 112 000 zł - (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych ):

cena sprzedaży z uwzględnieniem 75% bonifikaty przy zapłacie ceny jednorazowo wynosi - 28 000 zł

cena sprzedaży przy zastosowaniu 50% bonifikaty w przypadku zapłaty w ratach wynosi 56 000 zł

VII. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00038529/3

2.  Działka nr 271 położona w Bronikowie, obręb 0027.

3.  Powierzchnia działki: 0,0075 ha.

4.  Nieruchomość gruntowa.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: zamiana z właścicielem działki o nr 272/3

8.  Cena sprzedaży – 2 199 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

VIII. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00037016/7

2.  Działka nr 980/15 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0021 ha.

4.  Nieruchomość gruntowa.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren pieszo-jezdnych komunikacji publicznej.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 460/1

8.  Cena sprzedaży – 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

9.  Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% VAT.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

39 pdf, 185 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij