W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 32/2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 32/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 950,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 950,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 950,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 950,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 200.187,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.100,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.536.929,76 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.185.509,11 zł,

b) wydatkami w kwocie 29.811.188,35 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.185.509,11 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2019 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 32/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 marca 2019 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- Informacji nr 45 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie DKS-3113/45/WS-d/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z roku 2018 do archiwum państwowego (rozdział 75109 § 2010) w kwocie 950,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 950,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 950,00 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 200.187,00 zł, w tym;

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 marca 2019 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.100,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usług oczyszczania miejsca do kąpania (dno jeziora), plaży i boisk nad jeziorem Kosiakowo (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 3.100,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z wykonaniem dwóch pomników na cmentarzu w Mirosławcu (rozdział 71035 § 4300) w kwocie 8.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

29/2019 pdf, 1.1 MB

Powiadom znajomego