W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 87/2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 87/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 118.203,75 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 118.203,75 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 118.203,75 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 118.203,75 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 96.876,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.206.586,90 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.335.615,80 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.537.810,69 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.335.615,80 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.331.223,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 października 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 października 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 października 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 87/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 października 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 87/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 października 2017 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.27.29.2017.MR z dnia 24 października 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II okresie płatniczym 2017 r. (rezerwa celowa b.p. poz. 7) (dział 010, rozdział 01095 § 2010 ) w kwocie 95.071,75 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.136.22.2017.MR z dnia 19 października 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rezerwa celowa b.p. poz. 26) (dział 854, rozdział 85415 § 2030) w kwocie 23.132,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 118.203,75 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 118.203,75 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 96.876,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 października 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zadania związane ze sprzedażą oraz zamianą działek (dział 710, rozdział 71012 § 4520 ) w kwocie 3.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

87/2017 pdf, 1.11 MB

Powiadom znajomego