W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 86

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 86

Burmistrza Mirosławca

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej EXTRA WAŁCZ.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1)Zm. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509 i 1529.

Załącznik do Zarządzenia Nr 86

Burmistrza Mirosławca

z dnia 18 października 2017 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

I.

1. Księga wieczysta KO1W/00038888/7

2. Działka nr 954/25 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3. Powierzchnia działki: 138 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec nieruchomość figuruje jako obszar zainwestowany.

6. Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działka uzupełniająca na rzecz właściciela działki nr 7/1.

7. Wartość nieruchomości :.4 551 zł

Dokumentacja: 2119 zł.

II.

1. Księga wieczysta KO1W/00038433/3.

2. Działka nr 27 położona w miejscowości Próchnowo, obręb 0028.

3. Powierzchnia działki: 2,0313 ha.

4. Nieruchomość gruntowa.

5. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec nieruchomość figuruje jako obszar rolniczy.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza – 90 000 zł. , słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł.

8. Cena uzyskana w przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

86 pdf, 187 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane