W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 80/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 80/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 225.683,96 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 225.683,96 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 225.683,96 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 225.683,96 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 35.870,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 23.369.079,03 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.561.892,08 zł,

b) wydatkami w kwocie 24.704.417,15 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.561.892,08 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.335.338,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 80/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2016 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.70.30.2016.AM z dnia 23 września 2016 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w dziale 801, rozdziale 80101, § 2010 zwiększenie w kwocie 414,95 zł a w dziale 801, rozdziale 80110, § 2010 zmniejszenie w kwocie 274,99 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.41.13.2016.MR z dnia 16 września 2016 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (dział 852, rozdział 85212 § 2010) ogółem w kwocie 224.113,00zł , z tego: z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34 - 196.286,00,00 zł i z ustawy budżetowej - 27.827,00 zł.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.17.2016.KG z dnia 30 września 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213 § 2030) ogółem w kwocie 1.431,00 zł , z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 225.683,96 zł , zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 225.958,95 zł oraz zmniejszone wydatki w kwocie 274,99 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2 .

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 35.870,00 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 września 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Załączniki

80 pdf, 784 kB

Powiadom znajomego