W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 32/2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 32/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 9.204,24 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 9.204,24 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 9.204,24 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 9.204,24 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 573.743,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.500,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 28.772.224,79 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.055.818,79 zł,

b) wydatkami w kwocie 28.880.645,43 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.055.818,79 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 108.420,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 maja 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 maja 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 maja 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 maja 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 32/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 maja 2018 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.89.2.2018.AK z dnia 10 maja 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 5.080,53 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.88.6.2018.MR z dnia 25 maja 2018r. z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) (dział 855, rozdział 85502 § 2010) w kwocie 4.123,71 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 9.204,24 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 9.204,24 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 573.743,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 maja 2018 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.500,00 zł z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usługi wykonania pomnika (P. Balawajder) na cmentarzu w Mirosławcu (dział 710, rozdział 71035 § 4300),

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

32 pdf, 1.11 MB

Powiadom znajomego