W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 99/2012

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 99

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r., Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwały nr XXIII/195/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012r. W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, dla których Rada Miejska ustaliła pierwszeństwo nabycia .

§ 2. Wykaz, o którym mowa w§ 1podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UGiM w Mirosławcu na okres21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Wałeckim Portalu Informacyjnym , na tablicy ogłoszeń UGiM oraz na stronie internetowej BIP UGiM w Mirosławcu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds.gospodarki gruntami..

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 7 listopada 2012 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec

I

1. Księga wieczysta K.W. Nr KO1W/00013928/9.

2. Działka nr 217/9 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności.

3. Powierzchnia działki 20 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 17,05m² i kubaturze 64,45 m³.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe z infrastrukturą towarzyszącą.

6. Forma sprzedaży – pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy.

Wartość nieruchomości ( budynek garażowy + grunt) 4.211zł.

II

1. Księga wieczysta K.W. Nr KO1W/00013928/9.

2. Działka nr 217/10 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności.

3. Powierzchnia działki 20 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 15,48m² i kubaturze 60,00 m³.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe z infrastrukturą towarzyszącą.

6. Forma sprzedaży – pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy.

Wartość nieruchomości ( budynek garażowy + grunt) 3824 zł.

III

1. Księga wieczysta K.W. Nr KO1W/00013928/9.

2. Działka nr 217/8 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności.

3. Powierzchnia działki 22 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 17,70m² i kubaturze 66,00 m³.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe z infrastrukturą towarzyszącą.

6. Forma sprzedaży – .pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy.

Wartość nieruchomości ( budynek garażowy + grunt) 4.372 zł.

IV

1. Księga wieczysta K.W. Nr KO1W/00013928/9.

2. Działka nr 217/7 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności.

3. Powierzchnia działki 22 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 17,17m² i kubaturze 66,00 m³.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży – pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy.

Wartość nieruchomości ( budynek garażowy + grunt) 4.241 zł.

V. 

1. Księga wieczysta K.W. Nr KO1W/00013928/9.

2. Działka nr 217/5 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności.

3. Powierzchnia działki 20 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 15,90m² i kubaturze 60,00 m³.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe z infrasturukturą towarzyszącą..

6. Forma sprzedaży – pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy.

Wartość nieruchomości ( budynek garażowy + grunt) 3.927 zł.

VI. 

1. Księga wieczysta K.W. Nr KO1W/00013928/9.

2. Działka nr 217/3 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności.

3. Powierzchnia działki 20 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16,40m² i kubaturze 60,00 m³.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe z infrasturukturą towarzyszącą.

6. Forma sprzedaży –pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy.

Wartość nieruchomości ( budynek garażowy + grunt) 4.051 zł.

VII. 

1. Księga wieczysta K.W. Nr KO1W/00013928/9.

2. Działka nr 217/1 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności.

3. Powierzchnia działki 21 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 16,30m² i kubaturze 63,00 m³.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe z infrasturukturą towarzyszącą.

6. Forma sprzedaży – pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy.

Wartość nieruchomości ( budynek garażowy + grunt) 4.026 zł.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

99/2012 pdf, 170 kB

Powiadom znajomego