Zapraszamy Mieszkańców Gminy Mirosławiec do korzystania z ePortalu Mieszkańca.

System ePortal  zapewnia dostęp do aktualnych informacji o należnościach z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za śmieci i pozostałych opłat.

Dostępny jest na stronie https://eportal.miroslawiec.pl


Po wejściu na stronę można zalogować się do ePortalu wciskając pole Login.gov.pl gdzie nastąpi przekierowanie na stronę profilu zaufanego.

Po pierwszym logowaniu dane podatkowe będą dostępne dopiero następnego dnia roboczego w zakładce epodatki, stan należności i decyzje podatkowe.

W przypadku osoby nieposiadającej profilu zaufanego konto w systemie ePortal zakładane jest przez upoważnionego urzędnika na podstawie wniosku o założenie konta w systemie ePortal mieszkańca Gminy Mirosławiec (do pobrania)

Portal umożliwia również realizację płatności elektronicznych.

Zachęcamy do korzystania z tych usług.

Profil zaufany  można  założyć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. i  potwierdzić go w  Urzędzie Miejskim w Mirosławcu - pokój  101