W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 39/2009

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec nr 38 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego
Status unieważnione

ZARZĄDZENIE NR 39/2009

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec nr 38 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirośławiec Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu wprowadzonym zarządzeniem nr 38 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się następujace zmiany:

1) W § 6 wprowadza się pkt 18) stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego.

2) dodaje się § 33 b w brzmieniu: " do stanowiska ds. budownictwa, planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego należy w szczególności:

1) w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji m.in.:

a) prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym w celu wydania decyzji w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym,

b) prowadzenie postepowania administracyjnego w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy,

c) zamieszczanie informacji o środowisku w EKOPORTALU w zakresie wniosków i wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

d) opracowywanie projektów uchwał o przystapieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz realizacja zadań wynikających z ich uchwalenia,

e) opracowywanie projektów uchwal o przystapieniu do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego (planów lokalnych) oraz prowadzenie i nadzorowanie procedury zwiazanej z opracowaniem oraz uchwalaniem tych planów.

f) przygotowywanie materiałów niezbędnych do zawarcia umów o wykonanie prac nadzorowanych przez stanowisko,

g) przyjmowanie i analizowanie wniosków o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

h) sporządzanie wpisów i wyrysów na podstawie obowiazujących planów zagospodarowania przestrzennego.

2) w zakresie rozwoju gospodarczego:

a) opracowywanie planów rozwoju poszczególnych miejscowości oraz strategii rozwiju Gminy

3) w zakresie budownictwa:

a) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

39/2009 pdf, 276 kB

Powiadom znajomego