W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 70

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 70

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami ( Dz. U. poz. 1152) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczam swoich przedstawicieli na czas przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., których imienny wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiciel wyznaczony zgodnie z ust. 1 otrzyma pisemne upoważnienie, w którym podane zostanie imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

3. Dane osobowe przedstawicieli, w szczególności ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania zostaną przekazane przewodniczącym właściwych obwodowych komisji wyborczych oraz osobom zarządzającym obiektami, w których usytuowane są lokale wyborcze.

4. Lista przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierająca ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wykaz numerów telefonów przekazana zostanie Komendantowi Powiatowemu Policji w Wałczu.

§ 2. Do obowiązku przedstawicieli, o których mowa w § 1ust. 1 należy ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, poprzez sprawowanie stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mirosławiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.miroslawiec.pl.

 
Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Załącznik do zarządzenia Nr 70

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 maja 2024 r.

Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

   Numer Obwodowej Komisji Wyborczej 
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 
Imię i nazwisko przedstawiciela Burmistrza 
1
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu 

ul. Wolności 21 

78-650 Mirosławiec 
Monika Kędzia
2
Ośrodek Kultury w Mirosławcu ul. Parkowa 1 

78-650 Mirosławiec 
Agnieszka Pilarska 

Placówka Wsparcia Dziennego „Lotnik” w Mirosławcu Górnym, ul. Lotnictwa Polskiego 4/1 78-651 Mirosławiec Górny

 
Bogumiła Kargul 

Świetlica Wiejska w Bronikowie, Bronikowo 40B, 78-652 Mirosławiec 
Justyna Kujawa 

Szkoła podstawowa w Piecniku, 

Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec 
Aleksandra Mróz 

Świetlica Wiejska w Hankach, 

Hanki 47, 78-652 Mirosławiec 
Weronika Sabik 

Świetlica Wiejska w Jabłonowie, Jabłonowo 16, 78-650 Mirosławiec

 
Urszula Dmytrasz 

Załączniki

Powiadom znajomego