W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 69

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) glosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 69

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) glosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia
niepełnosprawności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 37a § 2 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) zarządza się̨, co następuje:

§ 1. 

1. Upoważniam pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu:

1) Monikę̨ Stą̨porek - Sekretarza Gminy,

2) Kamilę Chromińską - inspektora ds. obywatelskich,

3) Tadeusza Łosina - Zastępcę̨ Kierownika USC, do przyjmowania wniosków o udzielenie informacji oraz do udzielania przedmiotowych informacji wyborcom niepełnosprawnym oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, uję̨tym w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania w Gminie Mirosławiec w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1 obejmuje informacje o:

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się̨ najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

3) warunkach uję̨cia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się̨ lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

4) warunkach bezpłatnego transportu, o którym mowa w art. 37e § 1 Kodeksu Wyborczego;

5) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

6) komitetach wyborczych biorą̨cych udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

7) warunkach oraz formach głosowania.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 są̨ przekazywane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w tym telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego