W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 36

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 36

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w związku z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Na inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wyznacza się Panią Monikę Zygmunt-Jakuć, z którą została zawarta umowa na świadczenie usług.

2. Do podstawowych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji inspektora należy:

1) nadzór przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;

2) sporządzenie analizy ryzyka oraz przygotowanie planu kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie;

3) analiza dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe;

4) analiza upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania;

5) aktualizowanie wykazu wszystkich zbiorów danych osobowych pod kątem dostosowania do wymogów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

6) aktualizowanie wykazu obszaru przetwarzania danych osobowych;

7) nadzór merytoryczny nad udostępnianiem i powierzaniem danych osobowych innym podmiotom;

8) rekomendacja i kontrola projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;

9) współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego (Informatykiem) w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe;

10) dokonywanie Oceny skutków przetwarzania danych osobowych oraz Oceny wykonywania obowiązków informacyjnych – klauzule informacyjne i oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzane danych;

11) rekomendacje rozwiązań w przypadku naruszenia ochrony danych;

12) przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników;

13) prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych w organizacji;

14) pomoc w kontaktach z urzędem właściwym do spraw ochorny danych osobowych – przygotowywanie odpowiedzi,

15) redagowanie odpowiedzi na skargi i wnioski osób, których dane dotyczą.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i  powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane