W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 33

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Mirosławca
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 33

Burmistrza Mirosławca

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Mirosławca

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390), art. 8b, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1297), art.10 ust.13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2021 z późn. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589), art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.) w związku z art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390), art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Marikę Golańską – pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Mirosławca, a w szczególności do:

1) prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych,

2) prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

4) przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,

5) prowadzenia postępowań w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów,

6) prowadzenia postępowań w sprawach o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

7) przeprowadzania wywiadów środowiskowych służących do ustalenia uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych,

8) do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dot. określenia wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

9) prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego,

10) prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.

§ 2. Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z chwilą ustania stosunku pracy, czym może zostać w każdej chwili zmienione lub odwołane na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego