W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 18

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 18

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 14 ust. 9-16 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustala się plan finansowy na 2023r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów środków pochodzących z Funduszu Pomocy o nr 14 8941 1032 0092 2937 2000 0600 dotyczącego realizacji ww. celów.

§ 2. Ustala się plan finansowy w zakresie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy, stanowiący załącznik nr 1.

§ 3. Ustala się plan finansowy w zakresie wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy, stanowiący załącznik nr 2.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 132 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mirosławiec.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zalacznik2.pdf
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Z kolei, w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa postanowiono m.in., że:

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Pomocy, zwany dalej „Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

(...)

8. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie, dofinansowanie lub zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 4, również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne przewidują finansowanie tego rodzaju zadań z budżetu państwa, w tym w formie wpłat lub dotacji z budżetu państwa.

9. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zwrot wydatków lub kosztów, o których mowa w ust. 6 pkt 4 i ust. 8, poniesionych na realizację zadań, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r., przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

(...)

14. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku.

15. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14.

Wskazane przepisy obligują organy wykonawcze JST do gromadzenia środków Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku bankowych dochodów i wydatków. Środki te mają służyć finansowaniu zadań szeroko związanych z pomocą dla obywateli ukraińskich.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego