W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 16

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 16

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. 

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirosławiec przeznacza się na:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

3. Dyrektor może dokonać zmiany sposobu podziału środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 2 po przedłożeniu Burmistrzowi Mirosławca uzasadnionego wniosku i uzyskaniu zgody na zmianę.

§ 2. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które może być przyznane dofinansowanie w 2023 r.:

1) kształcenie specjalne,

2) bibliotekoznawstwo,

3) psychologia,

4) pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

5) doradztwo zawodowe.

§ 3. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobierane przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli, nie może przekraczać 1.600,00 zł za semestr na jednego nauczyciela.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik do zarządzenia Nr 16

Burmistrza Mirosławca

z dnia....................2023 r.

 

      

 

Lp.
 

 

Nazwa placówki oświatowej
Plan dofinansowania do czesnego - kształcenie w szkołach wyższych i placówki doskonalenia nauczycieli
Plan dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli
 

 

Razem
1
2
3
4
5
1.
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu
9.933,00
14.900,00
24.833,00
2.
Szkoła Podstawowa w Piecniku
3.298,00
4.946,00
8.244,00
3.
Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu
2.689,00
4.034,00
6.723,00
 

Ogółem
 

15.920,00
 

23.880,00
 

39.800,00

Załączniki

Powiadom znajomego