W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 15

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Mirosławiec
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 15

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Mirosławiec

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089), Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Mirosławiec:

     RODZAJ CZYNNOŚCI
TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
od dnia
do dnia
od dnia
do dnia
1) składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
01.02.2023
28.02.2023
22.03.2023
31.03.2023
2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do przedszkola; 
01.03.2023
06.03.2023
03.04.2023
07.04.2023
3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
08.03.2023


12.04.2023


4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
09.03.2023
20.03.2023
13.04.2023
24.04.2023
5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
21.03.2023


25.04.2023


§ 2. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów do uzyskania za poszczególne kryteria określono w Uchwale Nr XXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
§ 3. Ustalam następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mirosławiec:

     RODZAJ CZYNNOŚCI
TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
od dnia
do dnia
od dnia
do dnia
1) składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
01.03.2023
24.03.2023
29.05.2023
02.06.2023
2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do przedszkola; 
27.03.2023
31.03.2023
05.06.2023
12.06.2023
3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
05.04.2023


16.06.2023


4) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
05.04.2023


16.06.2023


§ 4. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I szkoły podstawowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów do uzyskania za poszczególne kryteria określono w Uchwale Nr XXVII/232/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Piecniku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego